• 01.

Sempozyuma Davet

Elementlerin (özellikle eser elementlerin) birçoğu beyindeki fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesine önemli katkılar sağladığı gibi, uzun süreli hafızanın oluşumu ve korunmasında da rol oynarlar. Elementlerin beyin dokusunda değişen seviyeleri; Epilepsi ve Alzheimer hastalıklarının yanı sıra, bazı psikiyatrik hastalıklarla da yakından ilişkilidir. Bu noktadan yola çıkarak; Selçuk Üniversitesi Sinir Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Düşünsel Elementler başlığıyla “sağlıkta ve hastalıkta elementler ve beyin fonksiyonları arasındaki ilişkiye odaklı” ulusal bir sempozyum yapmayı programladık. Düşünsel Elementler Sempozyumu, konusu itibarıyla; temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleriyle birlikte biyoloji, kimya ve fizik gibi temel fen bilimleri ile ziraat ve mühendislik branşlarını da içine alan multidisipliner bir toplantı şeklinde gerçekleştirilecektir. Spesifik fakat önemli bir konuda, ülkemiz bilim insanları arasında bilgi alışverişine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu toplantımız, aynı zamanda çinko, iyot, selenyum ve demir eksikliğinin yaygın olarak görüldüğü ülkemizde, halk sağlığı yönünden de bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Sempozyum programı 21-22 Haziran 2019 tarihleri arasında iki günlük bilimsel etkinlikler ve son günü olan 23 Haziran Pazar günü ise sosyal etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Sempozyuma, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 10 öğretim üyesi davetli konuşmacı olarak katılacaktır. Sempozyum mekanı olarak, Selçuk Üniversitesi Müzesi toplantı salonları kullanılacak olup; yine sempozyum kapsamında sözel ve poster bildiriler de kabul edilecektir. Sempozyum web sitesine http://dusunselelementler.selcuk.edu.tr/ adresinden ulaşılabilirsiniz. Element Metabolizması ve Beyin fonksiyonlarıyla ilgilenen tüm sinir bilimcileri 21-23 Haziran 2019’da Selçuklu Başkenti Konya’ya bekliyoruz.
Saygılarımızla.