Bildiri GöndermeSözlü ve Poster Bildiri Sunumları


·         Bildiriler SÖZEL ve POSTER olarak online toplanmaktadır. PBildirileri sistem üzerinden rar uzantılı (.word ve .pdf)  olarak ya da dusunselelementler@selcuk.edu.tr adresine word formatında mail gönderiniz. 

·         Bir katılımcıların sözlü ve poster bildirileri ile ilgili bir sınırlama yoktur.

·         Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.

·         Bildirilerin kongre elektronik kitabında yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir. 

·         Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır. 

·         Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilecektir. 

·         Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

·         İsimlerde akademik unvan kullanılmamalıdır.

·         Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.

·         Bildiriyi sunacak yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.

·         Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 300-350 kelime aralığı ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.

·         Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri Times New Roman, 12 Punto ve 1,5 satır aralıklı olmalıdır.

·         Anahtar kelime asgari 3 azami 5’tir.

·         Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir.

·         Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler Selçuk Üniversitesi Genel Tıp dergisinde yayımlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

·         Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

·         Bildiri özeti son gönderim tarihi 15 Haziran 2019’dır.

·         Kabul edilen bildirilerin listesi 16 haziranda web sayfasında ilan edilecektir.

·         Geri Bildirim

·         Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.Sözlü ve Poster Bildiri Sunumları


·         Sözlü sunumların sunum tarihi ve saatleri sempozyum tarihinden önce bilimsel programda ilan edilecektir.

·         Sözlü sunumlar power point dosyası olarak hazırlanacaktır.

·         Sözlü sunum dosyaları, sunum oturumundan önce,  oturumun olduğu sabah görevlilere teslim edilecektir.

·         Poster ebatları 70 cm en, 100 cm boyda ve 2 m uzaklıktan bakıldığında rahatlıkla okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

·         Posterler sempozyum sürecinde organizasyon komitesinin göstereceği yerde sergilenecektir.

·         Asılı Posterler 21 Haziran 2019 tarihinde saat 09:00’dan itibaren asılacak ve 22 Haziran 2019 tarihinde 16:00’de kaldırılacaktır.

·         Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler “sunulmamış” olarak belirtilecektir ve basılmayacaktır.

·         Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak Bilim Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.


Sözel Sunum Kuralları


·         Sunumlar Türkçe  olarak yapılacaktır.

·         Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma)

·         Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.Lütfen dosyanızı .RAR formatında yükleyiniz.

Başvuru

21-23 Haziran 2019